Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Regulamin III Mistrzostw Szkoły w lekkiej atletyce


REGULAMIN
III Mistrzostw Szkoły w lekkiej atletyce
Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie  


Cel zawodów

 • popularyzacja lekkiej atletyki wśród młodzieży,
 • rozpowszechnianie sportu i rekreacji jako formy aktywnego wypoczynku,
 • wyłonienie najbardziej utalentowanych uczniów


Organizator

 • Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sulechowie
 • Stowarzyszenie Uczniom Gimnazjum nr 2


Termin i miejsce zawodów

 • 18 czerwca 2015 r.   godz. 10:00 - 12:30
 • stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sulechowie


Uczestnictwo

 • W zawodach mogą wziąć udział:
  - dziewczęta i chłopcy Gimnazjum nr 2 w Sulechowie oraz przyszli uczniowie klasy sportowej


Zgłoszenia

 • zgłoszenia będą przyjmowane przez nauczycieli wychowanie fizycznego do 15.06.2015 r.


Sposób przeprowadzenia zawodów

 • zawody będą przeprowadzane według przepisów PZLA,
 • zawody będą przeprowadzane wyłącznie w klasyfikacji indywidualnej osobno dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej
 • konkurencje biegowe będą rozgrywane w seriach na czas i na tej podstawie zostaną ustalone miejsca poszczególnych zawodników,
 • w biegu na 100 m zostaną rozegrane finały, do których awansują zawodnicy z czterema najlepszymi czasami z eliminacji,
 • w konkurencjach technicznych zawodnicy mają prawo do trzech prób, a klasyfikacja końcowa będzie ustalana na podstawie uzyskanych rezultatów pośrednich,
 • zawodnik może wziąć udział w dwóch konkurencjach i sztafecie.


Zasady finansowania

 • Stowarzyszenie Uczniom Gimnazjum nr 2


Nagrody

 • zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w poszczególnych konkurencjach otrzymają medale oraz dyplomy.


Konkurencje Gimnazjum

 • bieg na 100 m dziewcząt i chłopców,
 • bieg na 300 m dziewcząt i chłopców,
 • bieg na 600 m dziewcząt,
 • bieg na 1000 m chłopców,
 • sztafeta 4 x 100 m dziewcząt i chłopców,
 • skok w dal dziewcząt i chłopców,
 • pchnięcie kulą 4 kg - dziewczęta,
 • pchnięcie kulą 5 kg - chłopcy.

 

Konkurencje Szkoła Podstawowa

 • bieg na 60 m dziewcząt i chłopców,
 • bieg na 600 m dziewcząt,
 • bieg na 1000 m chłopców,
 • skok w dal dziewcząt i chłopców,


Sprawy różne

 • kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów,
 • w uzasadnionym przypadku - w celu usprawnienia przebiegu zawodów - zastrzega się możliwość zmian w programie minutowym.


Sprawy różne

 • kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów,
 • w uzasadnionym przypadku - w celu usprawnienia przebiegu zawodów - zastrzega się możliwość zmian w programie minutowym.


Program minutowy

9:00

 • ceremonia otwarcia mistrzostw, rozgrzewka zawodników

9:20
 • 60 m (szkoła podstawowa) i 100m dziewcząt - eliminacje (gimnazjum)
 • pchniecie kulą 4 kg chłopców
 • skok w dal chłopców (szkoła podstawowa i gimnazjum)

10:40
 • bieg na 60m (szkoła podstawowa) i 100 m chłopców (gimnazjum) - eliminacje

11:00
 • 300m dziewcząt
 • pchnięcie kulą 3 kg dziewcząt
 • skok w dal chłopców(szkoła podstawowa i gimnazjum)


11:10

 • 300m chłopców


11:20

 • 600m dziewcząt (szkoła podstawowa i gimnazjum)


11:30

 • 1000 m chłopców


11:40

 • bieg finałowy dziewcząt na 100m


11:50

 • bieg finałowy chłopców na 100m


12:00

 • bieg sztafetowy 4x100m dziewcząt


12:10

 • bieg sztafetowy 4x100m chłopców


12:20

 • zakończenie zawodów


Uwaga:

Dekoracja zwycięzców będzie się odbywać bezpośrednio po zakończeniu konkurencji i dostarczeniu protokołów z wynikami do sekretarza zawodów.

Zwycięzców prosi się o oczekiwanie na dekorację na trybunach.

Komisja sędziowska:

Sędzia główny : Agnieszka Lorenc

Beata Hołowko

Agnieszka Lorenc

Elżbieta Grześkowiak

Renata Golczyk

Jakub Pudzianowskiwstecz
baner