Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Adres i telefony
ul. 1 Maja 7
66-100 Sulechów

E-mail: sp2@jog.sulechow.pl
Sekretariat: Poniedziałek - Piątek (od 8:00 do 15:00)


Telefony

Sekretariat 68-459-59-39

Sekretariat 693-852-286

Psycholog 733-777-963

Pedagog 690-017-603

Biblioteka 534-081-468

Świetlica/Pielęgniarka 570-070-873

W-f (pokój nau.) 570-070-453

Stołówka 570-070-413


KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie reprezentowana przez Dyrektora (ul. Maja 7, 66-100 Sulechów adres e-mail: sp2@jog.sulechow.pl; nr tel.: 693 852 286). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail – inspektor@cbi24.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.