Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Stowarzyszenie Dwójka Dzieciom

18.01.2023

Przekaż nam 1,5% podatku

Rozpoczął się czas rozliczenia podatku i przekazywania 1,5% na organizacje pożytku publicznego, dlatego serdecznie prosimy o przekazanie 1,5% na stowarzyszenie „Dwójka Dzieciom” (KRS 00 00 38 24 29) działające przy naszej szkole.
04.09.2021

Festyn szkolny

Cudnie jest zacząć nowy rok szkolny nieszablonowo, jak to miało miejsce w naszej szkole. W poniedziałek bowiem, odbył się festyn zorganizowany przez stowarzyszenie Dwójka Dzieciom.
01.06.2021

Walne zebranie członków Stowarzyszenia Dwójka Dzieciom

Działając na podstawie § 31 statutu Stowarzyszenia Dwójka Dzieciom, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 16 czerwca 2021 roku. Zebranie odbędzie się o godzinie 16:00 (I termin), w przypadku braku quorum w pierwszym terminie II termin Walnego Zebrania odbędzie się o godzinie 16:30.
28.11.2017

Stowarzyszenie Dwójka Dzieciom

W 2011 r. powstało Stowarzyszenie Uczniom Gimnazjum nr 2. Celem tego stowarzyszenia jest wyrównywanie szans naszej młodzieży i wspieranie jej w dążeniu do osiągnięcia życiowych celów.
28.11.2017

O tym co robimy

...kilka słów o tym, co robi nasze Stowarzyszenie
28.11.2017

Sprawozdania

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umieszczamy sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Dwójka Dzieciom (wcześniej Uczniom Gimnazjum nr 2) wraz z bilansem
28.11.2017

Pliki do pobrania

Statut Stowarzyszenia
Załącznik - zarząd
Deklaracja członkowska