Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Historia szkoły

W okresie międzywojennym w budynku oświatowym przy ul. 1 Maja 7 w Sulechowie istniała jedyna szkoła w mieście szkoła męska. Po wojnie pierwsi uczniowie pojawili się w gmachu w styczniu 1946 roku. Wtedy to z jednej (istniejącej od września 1945 roku) szkoły utworzono dwie: Szkołę Ćwiczeń LP i SP nr 1 pod kierownictwem Stanisława Weychty, zlokalizowaną przy ul. 1 Maja. W pierwszym roku jej pracy liczba uczniów wynosiła 250. Po sześciu latach było ich już ponad 600. Aby narastającą ciasnotę rozładować, w latach 1950-52 przeprowadzono kosztowny remont obecnego budynku LO, do którego w 1952 roku przeniesiono 257 uczniów z ul. 1 Maja. Nowa szkoła, kierowana przez St. Weychtę, otrzymała nr 1. W poprzednim obiekcie zostało 350 dzieci, które stały się uczniami SP Nr 2, kierowanej przez Henryka Dobrowolskiego. Warto dodać, iż przed podziałem (w latach 1946-48) w SP Nr 1 istniała klasa VIII.

W roku 1999, w związku z reformą oświaty w miejsce Szkoły Podstawowej nr 2 powstało Publiczne Gimnazjum nr 2.wstecz