Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Rada Rodzicówrok szkolny 2018/2019

Przewodnicząca: Elżbieta Duda (tel: 795 555 036)

Z-ca przewodniczącej: Anna Gierdojec

Skarbnik: Anna Data

Sekretarz: Ewa Kozicz

Komicja Rewizyjna: Agnieszka Pilipionek

Komicja Rewizyjna: Ewa Skałecka

Komicja Rewizyjna: Ewa Kozicz

Członek Rady: Wioletta Kiełbasiewicz

Członek Rady: Szymon Płóciennik

Członek Rady: Karol Pilipionek

Członek Rady: Lidia Judek

Członek Rady: Agnieszka Adamczewska

Członek Rady: Ewa Kobylczak
radarodzicowsp2sulechow@gmail.com
Działalność Rady Rodziców /Informacje/Komunikaty w poprzednich latach zobacz
baner