Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Rada Rodzicówrok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca: Agnieszka Nycz

Z-ca przewodniczącej: Lidia Judek

Skarbnik: Anna Data

Protokolant: Justyna Grosicka

Komicja Rewizyjna: Monika KrzyzińskaDrodzy Rodzice, jak co roku gorąco liczymy na Waszą pomoc w zakresie finansowej działalności Rady Rodziców. Nasze plany na najbliższy rok obejmują wiele aktywności oraz wydarzeń potrzebujących sfinansowania, ale priorytetem jest zakup sztandaru. Szkoła posiada sztandar, który jest symbolem dawnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulechowie, a nie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie, dlatego jego zakup uznaliśmy za bardzo ważny. Jak wiecie, składka nie jest obowiązkowa, lecz bardzo potrzebna. Kwota składki to:

  • 35 zł za dziecko,
  • 50 zł za dwoje dzieci
  • 10 zł za każde kolejne dziecko.

Zachęcamy Państwa do wpłat na konto Rady Rodziców nr rachunku bankowego:

47 9660 0007 0019 4376 2000 0010

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2

im. Jana Pawła II

w imieniu własnym i uczniów Naszej Szkoły

dziękujemy wszystkim darczyńcom,

którzy okazali swe dobre serce

i zechcieli wesprzeć organizację

charytatywnej zabawy andrzejkowej 30.11.2018r.

Dziękujemy Przyjaciołom SP nr 2 !!!

Zobacz więcej

Działalność Rady Rodziców /Informacje/Komunikaty w poprzednich latach zobacz
Najnowsza galeria zdjęć