Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Rada Rodzicówrok szkolny 2023/2024


Przewodniczący - Tomasz Cupiał

Zastępca przewodniczącego - Izabela Wojewoda

Skarbnik - Szymon Strakszyc

Protokolant - Anna Pszonka


Drodzy Rodzice, jak co roku gorąco liczymy na Waszą pomoc w zakresie finansowej działalności Rady Rodziców. Nasze plany na najbliższy rok obejmują wiele aktywności oraz wydarzeń potrzebujących sfinansowania,. Składka nie jest obowiązkowa, lecz bardzo potrzebna. Kwota składki to: 35 zł (na rodzinę).

Zachęcamy Państwa do wpłat na konto Rady Rodziców nr rachunku bankowego:

47 9660 0007 0019 4376 2000 0010

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rada Rodziców dziękuję za rok 2023/2024