Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Rada Rodzicówrok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca: Agnieszka Nycz
Drodzy Rodzice, jak co roku gorąco liczymy na Waszą pomoc w zakresie finansowej działalności Rady Rodziców. Nasze plany na najbliższy rok obejmują wiele aktywności oraz wydarzeń potrzebujących sfinansowania, ale priorytetem jest zakup sztandaru. Szkoła posiada sztandar, który jest symbolem dawnego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulechowie, a nie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie, dlatego jego zakup uznaliśmy za bardzo ważny. Jak wiecie, składka nie jest obowiązkowa, lecz bardzo potrzebna. Kwota składki to:

  • 35 zł za dziecko,
  • 50 zł za dwoje dzieci
  • 10 zł za każde kolejne dziecko.

Zachęcamy Państwa do wpłat na konto Rady Rodziców nr rachunku bankowego:

47 9660 0007 0019 4376 2000 0010

Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!