Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Rada Rodzicówrok szkolny 2019/2020

Przewodnicząca: Agnieszka Nycz

Z-ca przewodniczącej: Lidia Judek

Skarbnik: Anna Data

Protokolant: Justyna Grosicka

Komicja Rewizyjna: Monika Krzyzińska
radarodzicowsp2sulechow@gmail.comRada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2

im. Jana Pawła II

w imieniu własnym i uczniów Naszej Szkoły

dziękujemy wszystkim darczyńcom,

którzy okazali swe dobre serce

i zechcieli wesprzeć organizację

charytatywnej zabawy andrzejkowej 30.11.2018r.

Dziękujemy Przyjaciołom SP nr 2 !!!

Zobacz więcej

Działalność Rady Rodziców /Informacje/Komunikaty w poprzednich latach zobacz
Najnowsza galeria zdjęć
Kalendarz wydarzeń
baner