Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Nauczyciele


Rok szkolny 2021/2022

Dyrektor

Ewa Łysień

Wicedyrektor
Agnieszka Hunczak-Kielarska

Sekretarz szkoły
Agnieszka Gdula

Nauczyciele
-----trwa aktualizacja-----

Biologia

Katarzyna Fudala

Chemia

Anna Romankiewicz

Doradztwo zawodowe


Edukacja dla Bezpieczeństwa

Iwona Chlebek

Fizyka

Sylwia Ziobrowska

Geografia

Katarzyna Fudala

Historia

Marek Czech
Anna
Wachocz-Lądwik

Historia i kultura Niemiec

Małgorzata Szwarga
Anna
Wachocz-Lądwik

Informatyka

Marek Czech

Język angielski

Paulina Góźdź
Dagmara Tworek
Monika Ziółek

Język niemiecki

Małgorzata Szwarga
Anna
Wachocz-Lądwik

Język mniejszości - język niemiecki

Małgorzata Szwarga
Anna
Wachocz-Lądwik

Język polski

Danuta Dąbrowska-Mik
Małgorzata Szwarga

Matematyka

Agata Erdmańska
Monika Gratunik
Ewa Łysień

Muzyka

Stanisław Zimniewicz

Plastyka

Martyna Siemaszko

Przyroda

Katarzyna Fudala

Religia

Joanna Dembska
Małgorzata Stachowiak-Schreyner

Technika

Iwona Chlebek

Wiedza o społeczeństwie

Marek Czech

Wychowanie do życia w rodzinie

Anna Nowakowska

Wychowanie fizyczne

Beata Hołowko
Agnieszka
Kostyszyn
Jakub
Pudzianowski
Mirosław
Sobolewski
Jacek
Walkowiak

Edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Andrzejewska
Regina Bamber
Beata Dobrowolska
Wiesława Freier-Łukowska
Katarzyna Krzyżak
Martyna Siemaszko
Małgorzata Stelmasik
Dagmara Tworek

Logopeda

Małgorzata Stelmasik

Pedagog szkolny

Iwona Chlebek
Magdalena Morawińska
Agnieszka Hunczak-Kielarska

Psycholog szkolny

Marta Mucha

Nauczyciel bibliotekarz

Mariola Grefling
Magdalena Morawińska

Nauczyciel wspomagający

Mariola Grefling
Katarzyna Wachowska

Świetlica

Iwona Chlebek
Ewa
Karczmar
Monika Gratunik

Oligofrenopedagog

Katarzyna Krzyżak
Magdalena Morawińska
Anna Wachocz-Lądwik

Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Katarzyna Krzyżak

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Joanna Majerska
Anna Wachocz-Lądwik


Wychowawcy klas

KLASA

WYCHOWAWCA

I A

mgr Małgorzata Stelmasik

I B

mgr Beata Dobrowolska

II A

mgr Małgorzata Andrzejewska

II B

mgr Martyna Siemaszko

III A

mgr Dagmara Tworek

III B

mgr Katarzyna Krzyżak

IV A

mgr Iwona Chlebek

IV B

mgr Anna Wachocz-Lądwik

V A

mgr Jakub Pudzianowski

V B

mgr Monika Ziółek

VI A

mgr Beata Hołowko

VI B

mgr Katarzyna Fudala

VIII A

mgr Danuta Dąbrowska-Mikwstecz