Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Nauczyciele

Dyrektor
Ewa Łysień

Wicedyrektor
Agnieszka Hunczak-Kielarska

Sekretarz szkoły
Dorota MazurBiologia

Katarzyna Fudala

Chemia

Anna Romankiewicz

Doradztwo zawodowe

Katarzyna Krzyżak

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Iwona Chlebek

Fizyka

Sylwia Ziobrowska

Geografia

Katarzyna Fudala

Historia

Anna Wachocz-Lądwik

Historia i kultura Niemiec

Małgorzata Szwarga
Anna Wachocz-Lądwik

Informatyka

Marek Czech

Język angielski

Paulina Góźdź
Anna Nowakowska
Dagmara Tworek
Monika Ziółek

Język niemiecki

Karolina Duc-Szustak
Małgorzata Szwarga
Anna Wachocz-Lądwik

Język mniejszości - język niemiecki

Małgorzata Szwarga
Anna Wachocz-Lądwik

Język polski

Danuta Dąbrowska-Mik
Małgorzata Szwarga

Matematyka

Agata Erdmańska
Ewa Łysień
Małgorzata Tobys

Muzyka

Stanisław Zimniewicz

Plastyka

Beata Dobrowolska

Przyroda

Katarzyna Fudala

Religia

Anna Ciuńczyk
Małgorzata Stachowiak-Schreyner

Technika

Iwona Chlebek

Wiedza o społeczeństwie

Marek Czech

Wychowanie do życia w rodzinie

Anna Nowakowska

Wychowanie fizyczne

Beata Hołowko
Agnieszka Kostyszyn
Jakub Pudzianowski
Mirosław Sobolewski
Jacek Walkowiak

Edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Andrzejewska
Maria Antończak
Beata Dobrowolska
Agata Dowgun
Wiesława Freier-Łukowska
Małgorzata Heyduk
Katarzyna Krzyżak
Agnieszka Odważna
Dagmara Tworek

Szachy

Marek Czech

Logopeda

Małgorzata Heyduk

Pedagog szkolny

Iwona Chlebek
Magdalena Morawińska
Agnieszka Hunczak-Kielarska

Psycholog szkolny

Marta Mucha
Martyna Sawicka

Nauczyciel bibliotekarz

Mariola Grefling
Magdalena Morawińska

Nauczyciel wspomagający

Mariola Grefling
Katarzyna Wachowska

Świetlica

Iwona Chlebek
Karolina Duc-Szustak
Ewa Karczmar

Oligofrenopedagog

Katarzyna Krzyżak
Ewa Łysień
Magdalena Morawińska
Anna Wachocz-Lądwik

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Małgorzata Heyduk
Katarzyna Krzyżak
Anna Wachocz-LądwikKLASA

WYCHOWAWCA

I A

Dagmara Tworek

I B

Katarzyna Krzyżak

I C

Agnieszka Odważna

II A

Małgorzata Heyduk/
Maria Antończak

II B

Beata Dobrowolska

III A

Wiesława Freier-Łukowska

III B

Agata Dowgun

IV A

Małgorzata Tobys

IV B

Małgorzata Szwarga

V A

Iwona Chlebek

V B

Anna Wachocz-Lądwik

VI A

Jakub Pudzianowski

VI B

Monika Ziółek

VII A

Beata Hołowko

VII B

Katarzyna Fudalawstecz