Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Ważne terminy


GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

mgr Agnieszka Hunczak - Kielarska
mgr Romualda Hrynkiewicz
mgr Magdalena Morawińskawięcej informacji

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

mgr Marta Mucha

GODZINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA LEKCJI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

 1. 08.00 – 08.45
 2. 08.55 – 09.40
 3. 09.50 – 10.35
 4. 10.45 – 11.30
 5. 11.50 – 12.35
 6. 12.50 – 13.35
 7. 13.45 – 14.30
 8. 14.40 – 15.25
 9. 15.35 – 16.20


WAŻNE TERMINY w roku szkolnym 2018/2019


Rozpoczęcie roku szkolnego 03.09.2018 r. godz. 9:00

Zakończenie roku szkolnego 19.06.2019 r. godz. 9:00

Zimowa przerwa świąteczna 23.12-31.12.2018 r.

Ferie zimowe 14.01-27.01.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 18.04-23.04.2019 r.

Zaznaczenie w dzienniku przez nauczycieli przewidywanych ocen za I semestr: 07.12.2018r.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach za I semestr , w tym szczególnie o ocenach negatywnych : do 19.12.2018 r. (środa)

Wystawienie ocen za I semestr: 07.01.2019 r.(poniedziałek)

Rada klasyfikacyjna za I semestr : 09.01.2019 r. (środa)

Zaznaczenie w dzienniku przez nauczycieli przewidywanych ocen za II semestr: 17.05.2019

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych, w tym szczególnie o ocenach negatywnych: do 24.05.2019 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminów: 14 czerwca 2019r.

Wystawienie ocen końcoworocznych: 10.06.2019r. do godz.11:00

Rada klasyfikacyjna końcoworoczna : 10.06.2019 r. godz. 15:30

Rada Podsumowująca 17.06.2019 r. godz. 15:00

Dni wolne od zajęć dydaktycznych :

 • 02 listopada 2018 r. - (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 • 02 stycznia 2019 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 • 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. (sprawdzian ósmoklasisty) - nie dotyczy kl.1 i 2 SP
 • 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. (egzamin gimnazjalny) - nie dotyczy SP
 • 29, 30 kwietnia 2019 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 • 02 maja 2019 r.(Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Terminy sprawdzianu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego

Sprawdzian:

a) j. polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) godzina 9.00 - 120 minut

b)matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) godzina 9.00 – 100 minut

c) j. obcy – 17 kwietnia 2019 r. (środa) godzina 9.00 – 120 minut

Egzamin gimnazjalny:

a) część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny –12 kwietnia 2019 r. (piątek )

 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00


Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego :

a) część humanistyczna – 4 czerwca 2019 r. (poniedziałek) godz. 9:00 i 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2019 r. (wtorek) godz. 9:00 i 11:00

c) język obcy nowożytny – 6 czerwca 2019 r. (środa) godz. 9:00 i 11:00

Zebrania z rodzicami: środa)

I semestr
 • 05.09.2018 r. godz. 17:00
 • 17.10. 2018 r. godz. 17:00 – spotkanie indywidualne (spotkanie jest dla rodziców, którzy otrzymali wezwanie ze szkoły lub umówili się z poszczególnymi nauczycielami)
 • 12.12.2018 r. godz. 17:00

II semestr
 • 27.03.2019 r. godz. 17:00
 • 24.04.2019 r. godz.17:00 - spotkania indywidualne (spotkanie jest dla rodziców, którzy otrzymali wezwanie ze szkoły lub umówili się z poszczególnymi nauczycielami)
 • 22.05.2019 r. godz. 17:00wstecz
baner