Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Plan Pracy Szkoły


GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

mgr Agnieszka Hunczak - Kielarska
mgr Magdalena Morawińska
mgr Iwona Chlebek


więcej informacji


GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

mgr Marta Mucha

GODZINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA LEKCJI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

 1. 08.00 – 08.45
 2. 08.55 – 09.40
 3. 09.50 – 10.35
 4. 10.45 – 11.30
 5. 11.50 – 12.35
 6. 12.50 – 13.35
 7. 13.45 – 14.30
 8. 14.40 – 15.25
 9. 15.35 – 16.20


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021r. godz. 9.00

Festyn – 03 / 6września 2021r. (w zależności od pogody)

Dzień Edukacji Narodowej – 13 października 2021r.

Egzaminy próbne klas ósmych

I egzamin 19-21 października 2021r.

II egzamin 29 listopad - 1 grudzień 2021r.

III egzamin 16-18 luty 2022r.

IV termin 15-17 marzec 2022r.

(możliwa jest zmiana jednego z terminów w związku z udziałem w Ogólnopolskim Próbnym Egzaminie)

Zaznaczenie w dzienniku przez nauczycieli przewidywanych ocen za I półrocze do 12 grudnia 2021r.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach za I półrocze, w tym szczególnie o ocenach negatywnych do 15 grudnia 2021r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021r.

Wystawienie ocen za I półrocze do 9 stycznia 2022r.

Ferie zimowe 17-30 stycznia 2022r.

Wiosenna przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2022r.

Egzamin ósmoklasisty 24-26 maj 2022r.

Zaznaczenie w dzienniku przez nauczycieli przewidywanych ocen za II półrocze do 15 maja 2022r.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych, w tym szczególnie o ocenach negatywnych do 18 maja 2022r.

Wystawienie ocen końcoworocznych do 12 czerwca 2022r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022r. godz. 9.00


DNI WOLNE OD ZAJĘĆ


 • 14 października 2021r. - Dzień Edukacji Narodowej
 • 15 października 2021r. – dzień wolny wyznaczony przez dyrektora szkoły, rada szkoleniowa
 • 01 listopada 2021r. – Święto Zmarłych
 • 11 listopada 2021r. – Święto Odzyskania Niepodległości
 • 12 listopada 2021r. – dzień wolny wyznaczony przez dyrektora szkoły
 • 06 stycznia 2022 r. – Święto Trzech Króli
 • 02 maja 2022r. – dzień wolny wyznaczony przez dyrektora szkoły
 • 03 maja 2022r. – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 16 czerwca 2022r. – Boże Ciało
 • 17 czerwca 2022r. – dzień wolny wyznaczony przez dyrektora szkoły
 • 24-26 maj 2022r. - Egzaminy klas 8

ZEBRANIA Z RODZICAMI
 • 08.09.2021r.
 • 27.10.2021r.
 • 01.12.2021r. - zebrania indywidualne
 • 09.02.2022r.
 • 06.04.2022r.
 • 08.06.2022r. – zebrania indywidualne


Zadania


Odpowiedzialni


Przewidywalne terminy realizacji

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

A.Kielarska, M.Szwarga

1.09.2021


Pasowanie pierwszoklasisty

Wychowawcy klas I 

1.09.2021

Wybory Samorządu Uczniowskiego

M. Czech

do 30.09.2021

Dzień Edukacji Narodowej

Na przemian: wychowawcy klas II wychowawcy klas III
D. Dąbrowska-Mik,
A. Bienias
(klasy IV - VIII)

13.10.2021

Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia


A. Erdmańska
M. Siemaszko,
A. Jońska,
M. Łuka

01.10. 2021


Pontyfikat Jana Pawła II


W. Skórnicki,
K. Fudala

październik 2021

Rocznica Odzyskania Niepodległości

Na przemian: wychowawcy klas II wychowawcy klas III D. Dąbrowska-Mik,
A. Bienias
(klasy IV - VIII)

listopad 2021

Jasełka

Na przemian: wychowawcy klas II wychowawcy klas III D. Dąbrowska-Mik,
A. Bienias
(klasy IV - VIII)

grudzień, styczeń 2021/2022

Mistrzostwa Szkoły
w Pływaniu


B. Hołowko,
M. Sobolewski,
J. Pudzianowski,
A. Lorenc

Styczeń/luty 2022


Dzień Wiosny

Samorząd Szkolny
M. Mucha, K.Wachowska

marzec 2022


Uroczystość związana z nadaniem szkole sztandaru
M.Andrzejewska;
D. Tworek
luty/marzec 2022

Mam talent

A. Jońska
M. Siemaszko

marzec/kwiecień 2022

Dzień Języków Obcych

M. Szwarga
A. Wachocz-Lądwik
M. Ziółek,
P. Goźdź

marzec 2022


Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

M. Mucha,
K. Krzyżak
02.04.2022

Europejski Dzień Zdrowego Śniadania

K. Krzyżak,
M. Stelmasik

kwiecień 2022
Dzień Unii Europejskiej

M. Czech;
A. Wachocz-Lądwik

maj 2022
Dzień Patrona

A. Bienias,
W. Skórnicki
S. Zimniewicz

maj 2022
Mistrzostwa Szkoły
w lekkiej atletyce
wszyscy nauczyciele wf maj 2022

Rambit
konkurs sportowo – wiedzowy
dla uczniów szkoły i szkół zaproszonych

D. Dąbrowska-Mik
K. Fudala,
A. Erdmańska,
B. Hołowko,
M. Sobolewski,
J. Pudzianowski,
A. Lorenc

czerwiec 2022

Festyn sportowo-rekreacyjny kl. I-III

B. Hołowko,
M. Sobolewski,
J. Pudzianowski,
A. Lorenc,
D. Tworek,
K. Krzyżak,
A. Jońska,
M. Stelmasik,
M. Andrzejewska,
M. Siemaszko

czerwiec 2022

Dzień Pustej Klasy

D. Tworek,
K. Krzyżak,
A. Jońska,
M. Stelmasik,
M. Andrzejewska,
M. Siemaszko

czerwiec 2022


Zakończenie Roku Szkolnego

Dyrektor E. Łysień, M.Szwarga,
D. Dąbrowska-Mik,
S. Zimniewicz,
A. Hunczak-Kielarska

24.06.2022

wstecz
Najnowsza galeria zdjęć