Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Ważne terminy


GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

mgr Agnieszka Hunczak - Kielarska
mgr Magdalena Morawińska
mgr Iwona Chlebek


więcej informacji


GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

mgr Marta Mucha

GODZINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA LEKCJI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

 1. 08.00 – 08.45
 2. 08.55 – 09.40
 3. 09.50 – 10.35
 4. 10.45 – 11.30
 5. 11.50 – 12.35
 6. 12.50 – 13.35
 7. 13.45 – 14.30
 8. 14.40 – 15.25
 9. 15.35 – 16.20


WAŻNE TERMINY w roku szkolnym 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2020r. godz. 9.00

Zakończenie roku szkolnego 25.06.2021r. godz. 9.00

Zimowa przerwa świąteczna 23.12-31.12.2020r.

Ferie zimowe 15.02-28.02.2021r. 04 - 17 stycznia 2021

Wiosenna przerwa świąteczna 01.04-06.04.2021r.

Zaznaczenie w dzienniku przez nauczycieli przewidywanych ocen za I semestr: 11.12.2020r.

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach za I semestr, w tym szczególnie o ocenach negatywnych : do 16.12.2020r. (środa)

Wystawienie ocen za I semestr: 25.01.2021r.( poniedziałek)

Rada klasyfikacyjna za I semestr: 27.01.2021r. (środa)

Zaznaczenie w dzienniku przez nauczycieli przewidywanych ocen za II semestr: 14.05.2021

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych, w tym szczególnie o ocenach negatywnych: do 21.05.2021r.

Wystawienie ocen końcoworocznych: 15.06.2021r. (wtorek)

Rada klasyfikacyjna końcoworoczna: 16.06.2021r. (środa)

Rada Podsumowująca 22.06.2021r. (wtorek)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:


 • 14 października 2020 r. – DEN
 • 11 listopada 2020 r. – Święto Odzyskania Niepodległości
 • 12; 13 listopada 2020 r. – dodatkowe dni wyznaczone przez dyrektora szkoły
 • 04; 05 stycznia 2021 r. – dodatkowe dni wyznaczone przez dyrektora szkoły
 • 04, 05 maja 2021 - dodatkowe dni wyznaczone przez dyrektora szkoły
 • 04 czerwca 2021 r. – dodatkowy dzień wyznaczony przez dyrektora szkoły


Zebrania z rodzicami:
W tym roku szkolnym zebrania z rodzicami będą odbywać się w terminach ustalonych przez wychowawcę klasy zgodnie z potrzebami danej klasy. W każdym semestrze powinny odbyć się co najmniej dwa zebrania z rodzicami. Możliwe jest prowadzenie zebrać w formie zdalnej poprzez platformę TEAMS.

O terminie zebrania wychowawca powiadomi wszystkich rodziców, nauczycieli i dyrekcję poprzez dziennik Librus.
wstecz