Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Świetlica - dotyczy dzieci zapisanych do świetlicy szkolnej

Ponieważ obostrzenia związane z covid-19 dotyczą całej szkoły rodzice/opiekunowie prawni nie mogą wejść na teren szkoły i osobiście odebrać dziecka ze świetlicy.

W celu odebrania dziecka będąc na placu szkolnym lub w strefie rodzica należy zadzwonić pod numer 570 070 873. Po odebraniu telefonu dziecko zejdzie do rodzica lub opiekuna. Jeżeli dziecko ma być odebrane przez inną osobę należy złożyć stosowne oświadczenie i również podać do bazy numer telefonu tej osoby. Oświadczenie jest w załączeniu do wiadomości lub można je wziąć ze stolika w strefie rodzica.
Jednocześnie proszę o aktualizacje numerów telefonów w sekretariacie szkoły. Państwa numery telefonów będą zapisane w książce telefonicznej i tylko tym osobom, które dzwonią spod tych numerów będziemy przekazywać dziecko.


Regulamin świetlicy

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy

wstecz