Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Mniejszość niemiecka

01.09.2023

Materiały

materiały edukacyjnie i ćwiczeniowe (pomocnicze)
03.04.2021

Świąteczne gry w języku niemieckim

Polecamy świąteczne gry w języku niemieckim
15.10.2017

O nas w prasie: Praktischer Abbau von Vorurteilen

Wymiana polsko-niemiecka: wyjazd do Hirschluch
09.10.2017

Pozdrowienia z Hirschluch - wymiana polsko-niemiecka

Przesyłamy zbiorowe pozdrowienia z Hirschluch, w którym szkolimy swój warsztat językowy

Uczniowie z mniejszości niemieckiej