Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Zajęcia pozalekcyjne

28.10.2016

Zajęcia wyrównawcze

Jeżeli zajęcia nie mają wyznaczonego dnia ani godziny to uczeń musi umówić się z nauczycielem na określone zajęcia.
Jeżeli nauczyciel wyznaczył dzień i godzinę zajęć zgodnie z zamieszczoną tabelą to należy pamiętać o punktualnym przybyciu.
W przypadku spóźnienia się uczniów zajęcia się nie odbywają.
10.09.2016

Koła przedmiotowe

...trwa aktualizacja...
baner