Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Dokumenty szkolne

 • Statut szkoły zobacz

 • Przedmiotowe Zasady Oceniania zobacz

 • Zasady przyznawania punktowej oceny z zachowania zobacz

 • Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyki zobacz

 • Regulamin Wypożyczania Darmowych Podręczników zobacz

 • Kodeks Ucznia zobacz

 • Koncepcja pracy szkoły zobacz

 • Regulaminy zobacz

 • Dokumenty i informacje dla pracowników i emerytów zobacz

 • Ewaluacja wewnętrzna zobacz

 • Procedura pozostawiania ucznia w świetlicy/gabinecie/czytelni w związku z niewłaściwym zachowaniem na lekcjach (dotyczy SP) zobacz

 • Instrukcja organizowania i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego zobacz

 • Procedura opracowania i upowszechniania zasad zgłaszania pomysłów i inicjatyw przez rodziców zobacz

 • Procedura kierowania ucznia na zajęcia logopedyczne zobacz

 • Dyżury nauczycieli podczas przerw szkolnych zobacz

 • Regulamin świetlicy szkolnej zobacz

 • Szkolny Zestaw Programów Nauczania zobacz


Procedury bezpieczeństwa • Procedura postępowania w sytuacji próby odebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków zobacz

 • Szkolne procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy Szkoły z Policją zobacz

 • Procedura - podłożenie ładunku wybuchowego zobacz

 • Procedura - wtargnięcie napastnika zobacz

 • Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych zobacz

wstecz