Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Dokumenty szkolne

 • Statut szkoły zobacz

 • Średnia ocen na poszczególne oceny szkolne zobacz

 • Zasady przyznawania punktowej oceny z zachowania zobacz

 • Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny zobacz

 • Regulamin Wypożyczania Darmowych Podręczników zobacz

 • Kodeks Ucznia zobacz

 • Koncepcja pracy szkoły zobacz

 • Dokumenty i informacje dla pracowników i emerytów zobacz

 • Ewaluacja wewnętrzna zobacz

 • Procedura pozostawiania ucznia w świetlicy/gabinecie/czytelni w związku z niewłaściwym zachowaniem na lekcjach (dotyczy SP) zobacz

 • Procedura opracowania i upowszechniania zasad zgłaszania pomysłów i inicjatyw przez rodziców zobacz

 • Procedura kierowania ucznia na zajęcia logopedyczne zobacz

 • Dyżury nauczycieli podczas przerw szkolnych zobacz

 • Regulamin świetlicy szkolnej zobacz

 • Procedura funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2021-2022
  zobacz

 • Procedura i harmonogram wydawania posiłków w Szkole Podstawowej nr 2 w Sulechowie 2021-2022 zobacz


Procedury bezpieczeństwa • Procedura postępowania w sytuacji próby odebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków zobacz

 • Szkolne procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy Szkoły z Policją zobacz

 • Procedura - podłożenie ładunku wybuchowego zobacz

 • Procedura - wtargnięcie napastnika zobacz

 • Procedura zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych zobacz

wstecz
Najnowsza galeria zdjęć