Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Szczęśliwy numerek

Regulamin "Szczęśliwego numerka"
 1. „Szczęśliwy numerek” – to losowany każdego dnia numer z dziennika.
 2. Losowany jest jeden numerek dla całej szkoły.
 3. „Szczęśliwy numerek” losowany jest każdego dnia o godzinie 18:00 i widoczny jest na kontach uczniów oraz rodziców. Numerek ten jest „do wykorzystania” dnia następnego.
 4. „Szczęśliwy numerek” jest opcją jedynie dla uczniów systematycznie realizujących obowiązek szkolny.
 5. „Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia posiadającego dany numer w dzienniku lekcyjnym od pisania niezapowiedzianych kartkówek i odpowiedzi ustnych na wszystkich lekcjach w danym dniu.
 6. Nauczyciel może poprosić o napisanie na następnej lekcji kartkówki z dnia, w którym uczeń był z tego zwolniony.
 7. Wylosowany numerek nie zwalnia z pisania zapowiedzianych kartkówek, sprawdzianów czy prac klasowych. Nie usprawiedliwia także braku zadania domowego, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, podręcznika bądź zbioru zadań.
 8. „Szczęśliwy numerek” nie dotyczy lekcji wychowania fizycznego i zajęć na basenie.
 9. Szczęśliwy numerek" nie chroni od uwag za złe zachowanie.
 10. Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy bądź pedagogiem szkoły może zawiesić udział ucznia (uczniów) w akcji "Twój Szczęśliwy Numerek" na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed i w czasie lekcji.
 11. Opcja „Szczęśliwy numerek” zostanie aktywowania od dnia: 02 listopada 2011 roku.
 wstecz