Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Historia biblioteki

Historia biblioteki

Początek działalności biblioteki sięga roku 1999
i wiąże się z powstaniem Publicznego Gimnazjum nr 2

 • Biblioteka rozpoczęła swą działalność na bazie zasobów przejętych po zlikwidowanej Szkole Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego.
 • W pierwszym roku działalności biblioteka gimnazjum obsługiwała 211 czytelników z 9 oddziałów uczniów pierwszych klas.
 • Po trzech latach działalności i uruchomieniu wszystkich 3 poziomów klas -liczba czytelników wzrosła do 633 .
 • Księgozbiór biblioteki liczył wówczas 9294 woluminy zapisanych w 10 księgach inwentarzowych.
 • Najstarszy zapis ksiąg inwentarzowych pochodzi z 1960 r. , ale w zbiorach biblioteki znajdują się też książki wydane w 1946 r., w 1950, 1952 r. …

Zastany księgozbiór wymagał dużych zmian - wiele pozycji nie odpowiadało potrzebom czytelników gimnazjum:


 • zmienił się całkowicie kanon lektur szkolnych, wiek odbiorców, przybyła liczba równorzędnych klas,

 • szybki rozwój nowych technologii informatycznych sprawił, że przed biblioteką stanęły nowe zadania związane z edukacją medialną.


Pracownicy biblioteki:

 • W roku 1999 pracą biblioteki kierowała pani Romualda Hrynkiewicz;
 • we wrześniu 2001 r. drugim pracownikiem biblioteki została pani Irena Galińska;
 • pracownikiem biblioteki była pani Alicja Iwańczuk;
 • od 2005 do 2015 roku nauczycielem bibliotekarzem była pani Halina Dembowska;
 • od 2013 roku w bibliotece pracuje pani Magdalena Morawińska
 • w roku szkolnym 2016/2017 w bibliotece pracują panie: Irena Galińska, Halina Dembowska i Magdalena Morawińska.
 • w roku szkolnym 2017/2018  nauczycielem  bibliotekarzem jest pani Irena Galińska.

Kalendarium historii biblioteki


 • Wrzesień 1999 rok-biblioteka szkolna gimnazjum rozpoczęła swoją działalność pod kierunkiem pani Romualdy Hrynkiewicz.
 • W styczniu 2002 r. biblioteka otrzymała komputer oraz specjalistyczne oprogramowanie do obsługi pracy biblioteki. Rozpoczął się wówczas żmudny proces komputeryzacji zasobów w programie MOL 2000+. Do bazy komputerowej zaczęto wprowadzać opisy bibliograficzne posiadanych książek, powstała również kartoteka komputerowa .
 • W roku 2002 po raz pierwszy dokonano wyboru najlepszego czytelnika roku został nim Jakub Grzesik.
 • Biblioteka rozpoczęła działania zmierzające do przekształcenia się w Multimedialne Centrum Informacji – nowoczesny ośrodek dydaktyczny szkoły.
 • W grudniu 2003 roku biblioteka otrzymała stały dostęp do Internetu.
 • W styczniu i lutym 2004 roku przeprowadzono gruntowną modernizację pomieszczeń wypożyczalni i czytelni- odmalowano ściany, wymieniono oprawy oświetleniowe i okna. Zakupiono stoły dla czytelników, nowe regały do czytelni.
 • Utworzono pierwsze stanowisko komputerowe wraz z dostępem do Internetu przeznaczone dla czytelników – uczniów, nauczycieli.
 • Na początku roku szkolnego 2004/2005 wyposażenie biblioteki wzbogaciło się o nowy odbiornik telewizyjny wraz ze sprzętem kina domowego.
 • Od listopada 2005 r. uczniowie mogli korzystać z drukarki laserowej ufundowanej przez samorząd uczniowski.
 • W 2005 roku w bibliotece powstało drugie stanowisko komputerowe. Utworzono również salę projekcyjną.
 • Biblioteka została wyposażona w rzutnik pisma.
 • W 2008 roku biblioteka otrzymała 4 zestawy komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne w ramach programu edukacyjnego "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej".
 • W 2010 roku biblioteka otrzymała nowe regały, zmienił się częściowo wystrój wypożyczalni.
 • Zlikwidowana Biblioteka Pedagogiczna w Sulechowie przekazała nam część swoich bogatych i cennych zasobów.
 • W 2011 roku biblioteka otrzymała 5 cyfrowych aparatów fotograficznych, statyw fotograficzny oraz tła do wykonywania zdjęć w warunkach studyjnych.
 • W lutym 2015 roku podjęto decyzję o przeniesieniu biblioteki do innych pomieszczeń, mieszczących się na parterze szkoły.
 • W 2015 biblioteka otrzymała dwie drukarki z możliwością druku kolorowego.
 • We wrześniu 2015 roku po raz pierwszy wszyscy uczniowie klas I otrzymali darmowe podręczniki.
 • W lutym 2016 roku rozpoczęto przenoszenie biblioteki do nowych pomieszczeń na parterze szkoły.
 • W marcu 2016 zakończono przenoszenie czytelni do sali 32, przenoszenie wypożyczalni zostało wstrzymane na czas obchodów jubileuszu 70-lecia szkoły.
 • W czerwcu 2016 roku w bibliotece (w części przeznaczonej na wypożyczalnię) odbyła się wystawa z okazji jubileuszu 70-lecia szkoły.
 • W czerwcu 2016 biblioteka otrzymała dotację w wysokości 12000 zł i przystąpiła do realizacji zadań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2016.
 • We wrześniu 2016 roku zakończono przenoszenie wyposażenia i księgozbioru wypożyczalni do nowych pomieszczeń.
 • W grudniu 2016 zakończono realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


Rok 2017


Jesteśmy biblioteką Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II


4.09.2017 r. Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II
  kończy swą działalność.
Powstaje Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II

wstecz
Najnowsza galeria zdjęć
Kalendarz wydarzeń
Kwiecień 2021
Pn
Wt
Sr
Cz
Pi
So
Ni