Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Stowarzyszenie Dwójka Dzieciom''Żyć to znaczy pomagać innym.
Trzeba się troszczyć o cudze szczęście,
by samemu być szczęśliwym.''

- Raoul Follereau
Uprzejmie zawiadamiamy, że rozpoczęliśmy procedurę zmiany nazwy naszego Stowarzyszenia

z dotychczasowej:

Stowarzyszenie Uczniom Gimnazjum nr 2
na:
Stowarzyszenie Dwójka Dzieciom

W 2011 r. powstało Stowarzyszenie Uczniom Gimnazjum nr 2 (obecnie Stowarzyszenie Dwójka Dzieciom)
( KRS: 00 00 38 24 29)
Celem tego stowarzyszenia jest wyrównywanie szans naszej
młodzieży i wspieranie jej w dążeniu do osiągnięcia
życiowych celów.

Kierując się troską o zapewnienie odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy, rozwoju zainteresowań, uzdolnień i talentów pragniemy nieść szczególnie pomoc w zakresie:
  • przyborów szkolnych i podręczników,
  • odzieży,
  • dofinansowania do posiłków,
  • dofinansowania do działalności sportowej
  • do innych nieprzewidzianych potrzeb losowych i zdarzeń.

Można wspierać naszą działalność statutową

poprzez dowolne wpłaty na konto

4216 0014 6218 9398 3600 0000 01

(uwaga nowy numer rachunku bankowego)


Za okazane wsparcie

dziękujemy.


Najnowsza galeria zdjęć