Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Procedura pozostawiania ucznia w świetlicy/gabinecie/czytelni w związku z niewłaściwym zachowaniem na lekcjach


  1. Nauczyciel prowadzący lekcje, który po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań, mających zmobilizować ucznia do pracy na zajęciach i właściwego zachowania powiadamia telefonicznie rodziców o konieczności odrobienia zaległości z zajęć w świetlicy szkolnej/ gabinecie pedagoga/czytelni i podaje termin.

  2. Następnie nauczyciel określa zadania do wykonania podczas pobytu w świetlicy/ gabinecie/ czytelni i przekazuje je uczniowi.

  3. Nauczyciel powiadamia wychowawcę świetlicy lub pedagoga o skierowaniu ucznia.

  4. Nauczyciel świetlicy/ czytelni lub pedagog informuje wychowawcę o niezgłoszeniu się ucznia do świetlicy/gabinetu/czytelni.

  5. Zaistniałą sytuację nauczyciel omawia z wychowawcą.

  6. W sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi się w celu uzupełnienia braków wychowawca organizuje spotkanie z rodzicami ucznia, uczniem i pedagogiem lub/i dyrektorem szkoły.


wstecz
Najnowsza galeria zdjęć
Kalendarz wydarzeń
Maj 2024
Pn
Wt
Sr
Cz
Pi
So
Ni