Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

„Co się dzieje” - projekt „Widzę i rozumiem”

„Co się dzieje” to nazwa zajęć z chemii realizowanych w ramach projektu „Widzę i rozumiem” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Na zajęciach uczniowie w dwuosobowych zespołach wykonują eksperymenty związane z tematem zajęć. Sposób wykonania każdego doświadczenia znajduje się w karcie pracy, którą  uczniowie uzupełniają wpisując obserwacje i wnioski z przeprowadzonych eksperymentów.  Uczniowie odpowiadają również na pytania związane z określonym doświadczeniem, które to pytania nawiązują do praktycznego wykorzystania danego zagadnienia.

Przeprowadzane eksperymenty pozwalają młodzieży podnosić poziom wiedzy i umiejętności z chemii oraz rozwijają umiejętności opisywania i interpretowania przemian chemicznych zachodzących w otaczającym świecie. Szczególny nacisk położony jest nie tylko na wykonanie eksperymentu ale również na formułowanie obserwacji i wniosków oraz wskazanie na wykorzystanie zdobytej wiedzy w życiu codziennym, w sytuacjach praktycznych.

Przykłady zrealizowanych zajęć:

1. Dlaczego uchwyty garnków nie powinny być wykonane z metali, czyli co wiemy o metalach i stopach metali?

Z garnkami mamy do czynienia na co dzień, ale nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jakie właściwości mają materiały, z których są wykonane. Uczniowie badali właściwości przewodzące metali, np. w żarówce oraz sposoby ochrony metali przed korozją na przykładzie gwoździ pozostawionych na 2 tygodnie w różnych substancjach.

2. Dlaczego należy obchodzić się ostrożnie i wietrzyć pomieszczenia stosując preparaty do czyszczenia i dezynfekcji zawierające chlor? Niemetale w naszym życiu.

Chlor to niemetal, gaz, który kojarzy się najczęściej z basenem. Uczniowie poznali jego właściwości i zastosowanie, a przy okazji wielu innych niemetali występujących w naszym otoczeniu. Niektóre są nam bardzo potrzebne i niezbędne do życia, np. tlen, a inne – niestety – toksyczne, szczególnie wtedy, gdy występują w połączeniu z innymi pierwiastkami.

3. Otrzymywanie i rozdzielanie mieszanin jednorodnych i niejednorodnych.

Mieszaniny w naszym życiu są wszechobecne. Na zajęciach uczniowie sporządzali mieszaniny różnych substancji i różnymi metodami próbowali je rozdzielić. Z zaciekawieniem obserwowali jak bibuła „wciąga” czarny tusz i rozdziela go na barwy tęczy.

4. W jakim celu do wypieku ciasta dodaje się proszek do pieczenia? Rodzaje reakcji chemicznych.

Ciasta lubią prawie wszyscy. Wiemy, że do ich wypieku dodaje się proszku do pieczenia ale konkretnie po co? Otóż zachodzą wówczas reakcje, których produkty spulchniają ciasto. Typy różnych reakcji obserwowali uczniowie wykonując ciekawe doświadczenia i wyciągając z nich wnioski.


Zobacz zdjęciawstecz
Najnowsza galeria zdjęć
Kalendarz wydarzeń
Kwiecień 2021
Pn
Wt
Sr
Cz
Pi
So
Ni