Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

V Szkolny Konkurs Czytelniczy „CZYTAJ KSIĄŻKI WZBOGAĆ WIEDZĘ”

Rozpoczynamy IV część konkursu czytelniczego „CZYTAJ KSIĄŻKI WZBOGAĆ WIEDZĘ”. W tym etapie uczestnicy mają za zadania:
 • przeczytać "Tam gdzie spadają anioły" Doroty Terakowskiej
 • do 18 kwietnia 2018 roku czekamy na 10 pytań (wraz z odpowiedziami, oraz stronami na których znajdują się odpowiedzi) i hasło promujące/reklamujące wyżej wymienioną książkę pod adresem mailowym: gim2.konkurs@op.pl (uwaga - w temacie maila wpisujemy konkurs oraz swoje imię i nazwisko! Za źle sformułowane pytanie lub błędną odpowiedź uczestnik otrzymuje punkty ujemne: -10pkt),Do zdobycia możliwe będzie 100 punktów:

 • 50 pkt za część pisemną,
 • 40 puntów za część ustną
 • 10 pkt za hasło

IV etap odbędzie się 25 kwietnia 2018 roku na 5 i 6 godzinie lekcyjnej -w szkolnej czytelni.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO
„CZYTAJ KSIĄŻKI, WZBOGAĆ WIEDZĘ”
V edycja

Termin i miejsce konkursu:

Miejsce: sala szkolna – dokładny numer sali będzie podany przed każdym etapem
Termin: 15 listopada 2017 – 31 maja 2018 roku

Cele konkursu:

 • propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży,
 • sprawdzenie stopnia znajomości treści wybranych przez jury książek,
 • szerzenie kultury czytelniczej i kultury słowa,
 • promocja szkoły i biblioteki w środowisku młodzieży.


Uczestnicy:

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie: klasa siódma oraz klasa druga i trzecia gimnazjum

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie wraz z Radą Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie

Komisja konkursowa:

 • Danuta Dąbrowska – przewodnicząca
 • Agata Erdmańska
 • Magdalena Morawińska
 • Anna Bienias
 • Przedstawiciel Rady Rodziców
 • Przedstawiciel Biblioteki Miejskiej w Sulechowie


Regulamin przebiegu konkursu:

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie z klasy siódmej oraz drugiej i trzeciej gimnazjalnej.

2. Decyzję o wyborze lektur podejmuje Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu ankiety wśród uczniów.

3. Chęć przystąpienia do konkursu uczniowie zgłaszają do 10 listopada 2017 roku do pani Danuty Dąbrowskiej, Agaty Erdmańskiej lub Magdaleny Morawińskiej.

4. Uczniowie biorący udział w konkursie mają możliwość wypożyczenia książki z biblioteki szkolnej lub biblioteki publicznej.

5. Uczestnik konkursu będzie mógł wypożyczyć książkę na nie dłużej niż 2 tygodnie. Za przetrzymywanie książek uczestnik konkursu może otrzymać 50% punktów karnych z jednej edycji.

6. Na początku każdego miesiąca na stronie internetowej szkoły będzie podawana informacja zawierająca:

 • tytuł, imię i nazwisko autora książki,
 • planowany termin kolejnej edycji konkursu oraz numer sali,
 • zadania do wykonania przez uczestników konkursu,
 • punktację.


7. Pytania konkursowe będą przygotowywane przez członków Komisji Konkursowej oraz samych uczestników konkursu.

8. Stałymi elementami konkursu będą:

 • część pisemna (test składający się z pytań o różnym stopniu trudności),
 • część ustna (odpowiedzi na pytania przygotowanie przez uczestników konkursu),
 • dostarczenie przez uczestnika konkursu w ustalonym terminie do organizatorów konkursu 10 pytań i odpowiedzi z treści danej książki,
 • reklama (hasło) zachęcające do przeczytania wybranej książki.


9. Komisja ma prawo zmiany terminu konkursu.

10. Wszystkie punkty uzyskane przez uczestników konkursu będą sumowane i będą określać zajmowane miejsce w klasyfikacji końcowej.

11. Warunkiem dojścia do finału jest udział we wszystkich etapach konkursu.

12. Komisja zastrzega:

 • Komisja ma prawo zmiany terminu konkursu.
 • Komisja ma prawo usprawiedliwić nieobecność uczestnika (np. zwolnienie lekarskie, oddelegowanie ucznia do reprezentowania szkoły) i przeprowadzić konkurs indywidualnie.


Nagrody

 • fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sulechowie,
 • za miejsca od pierwszego do trzeciego uczestnicy otrzymują wartościowe nagrody,
 • dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymują upominki w postaci książki i dyplomu,
 • oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 22 czerwca 2018 roku na apelu kończącym rok szkolny 2017/18.


Postanowienia końcowe:

W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje przewodniczący Komisji Konkursowej.
wstecz
Najnowsza galeria zdjęć
baner