Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Składki szkolne

Składki szkolne:
  • składka na ksero w wysokości 20 zł/rok
  • ubezpieczenie grupowe  54 zł - możliwość opłacenia na pierwszym spotkaniu z rodzicami w miesiącu wrześniu. Firmę ubezpieczeniową wybrała Rada Rodziców Szkoły– ubezpieczenie jest dobrowolne. Jeżeli rodzic rezygnuje z ubezpieczenia to prosimy o przekazanie tej informacji na piśmie.
  • składkę na Radę Rodziców – wysokość składki zostanie podana przez Radę Rodziców podczas zebrania z rodzicami w miesiącu wrześniu. Składka jest dobrowolna ale mile widziana! – składkę należy wpłacić wychowawcy lub na konto Rady Rodziców z dopiskiem: Imię i nazwisko dziecka oraz klasa.


wstecz