Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Finał Wojewódzki Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE 2020- formuła on-line

Drodzy recytatorzy!
Regionalne Centrum Animacji Kultury informuje, że jeszcze w czerwcu zostaną zrealizowane dwa ostatnie Przeglądy Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE 2020 dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury oraz dla miasta Zielona Góra, a także Finał Wojewódzki Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE 2020. Konkurs będzie miał formułę on-line ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią SARS-COV-2. W związku z formułą on-line Finału Wojewódzkiego prosimy Was o nagrywanie filmików i przesyłanie do Regionalnego Centrum Animacji Kultury do 19 czerwca do godz.13:00.

Wszystkich nominowanych z Przeglądów Powiatowych do Finału Wojewódzkiego prosimy o potwierdzenie uczestnictwa mailowo na adres Operatora Programu: proarte@rcak.pl

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące wzięcia udziału znajdują się w zaktualizowanym Regulaminie w §9 ust.11. (Regulamin w załączniku oraz dostępny na stronie www.rcak.pl, zakładka PRO ARTE Lubuski Konkurs Recytatorski).

Trzymamy kciuki! Powodzenia!
Zespół realizacyjny Programu PRO ARTEwstecz