Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Pola nadziei

Szanowni Państwo,pragniemy poinformować, że w związku ze stanem epidemii w kraju i związanymi z tym obostrzeniami sanitarnymi Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum Domowe‘’ im. św. Pawła we współpracy z Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw nie przystępuje w tym roku do Ogólnopolskiej Akcji ,,Pola Nadziei’’.

W związku z powyższym, tradycyjne rozprowadzanie cebulek żonkili nie odbędzie się.

Pragniemy jednak zapewnić, że naszą działalność i pomoc naszym podopiecznym realizujemy nieprzerwanie bez względu na czas epidemii.

Dlatego pamiętając o wieloletnim zaangażowaniu Państwa w prowadzoną przez nas akcję, liczymy na wsparcie również w 2020 roku, choć w nieco innej formie.

Jako organizacja pożytku publicznego Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum Domowe ‘’ im. św. Pawła jest finansowana m. in. z wpłat 1% podatku dochodowego oraz innych wpłat od darczyńców.

Zatem, jeśli chcą Państwo nadal wspierać naszą działalność w tym trudnym dla wszystkich czasie prosimy o przekazywanie wpłat ,,1%” podczas rocznego rozliczania podatku dochodowego na KRS 0000009290

z wyrazami szacunku - zarząd ZTPCH

Agnieszka Kielarskawstecz