Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Zarządzenie dyrektora wprowadzenia tymczasowej nauki zdalnej dla klasy objętej kwarantanną

ZARZĄDZENIE NR 17/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II w Sulechowie

z dnia 25.11.2021

w sprawie: wprowadzenia tymczasowej nauki zdalnej dla klasy objętej kwarantanną

Na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) po uzyskaniu zgodny organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zawiesza się działalność dydaktyczno-wychowawcza w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie, w klasie trzeciej B w dniach 25-29.11.2021 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19.

§ 2.

1. Zawieszenie, o kt6rym mowa w §1 dotyczy zajęć prowadzonych na terenie Szkoły Podstawowej ur 2 im. Jana Pawła II w Sulechowie

2. W okresie wskazanym w §1 zadania dydaktyczno-wychowawcze będą realizowane w formie kształcenia na odległość za pomocą platformy MS Teams.

§ 3.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły i podlega przekazaniu Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


pobierzwstecz
Kalendarz wydarzeń
Styczeń 2022
Pn
Wt
Sr
Cz
Pi
So
Ni