Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Program pilotażowy

Program pilotażowy oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin

Skorzystaj z programu skierowanego dla dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych. Od grudnia 2021 roku w 10 ośrodkach w Polsce prowadzony jest program oddziaływań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych.

Dla kogo?
Z pomocy mogą skorzystać dzieci i młodzież do zakończenia kształcenia w szkołach oraz ich rodziny. Nie potrzeba skierowania – wystarczy zgłosić się do ośrodka uczestniczącego w programie.

Jaka pomoc?
W ośrodkach pomocy udzielają psychiatrzy, psycholodzy i psychoterapeuci. Można skorzystać m.in. z terapii grupowej i rodzinnej.

Ile to kosztuje?
Pomoc udzielana jest bezpłatnie, w ramach ubezpieczenia NFZ.


Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Osób Uzależnionych
i Współuzależnionych LOPiT
ul. Jelenia 1A, 65-090 ZIELONA GÓRA,
www.lopit.pl
Kontakt: lopit@lopit.pl
tel. 68 453 20 0

do pobrania:
wstecz
Najnowsza galeria zdjęć