Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Program „Ekopracownia” - Lapbook

Jednym z zadań realizacji programu Ekopracownia był udział w konkursie: Lapbook jako kreatywna prezentacja wiedzy z przedmiotów przyrodniczych. Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych w swojej tematycznej teczce w kreatywny sposób umieścili informacje na temat: pogody, bezkręgowców, czynności życiowych organizmów oraz krain geograficznych Polski. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi, pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie biologii, geografii i przyrody oraz rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia.
Zadanie realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego wsparcia Edukacji Ekologicznej, wartość zadania 57 700,00 zł,z czego wysokość dotacji z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze wynosi 50 000,00 zł
wstecz
Najnowsza galeria zdjęć