Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Modułowa Pracownia Przyrodnicza - cz. 2 powietrze

W ramach realizacji projektu Ekopracownia dzieci z klasy 5a i 5b zapoznały się z negatywnymi skutkami rozwoju przemysłu na Wyżynie Śląskiej. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się o szkodach górniczych oraz o zanieczyszczeniu atmosfery w wyniku działalności kopalń, hut i elektrowni.


Na lekcji wykorzystaliśmy Modułową Pracownię Przyrodniczą - cz. 2 powietrze. W wykonaniu doświadczenia smog w cylindrze uczniowie mogli zaobserwować, w jaki sposób warunki atmosferyczne wpływają na powstanie smogu w zależności od temperatury powietrza latem i zimą.
Zadanie realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego wsparcia Edukacji Ekologicznej, wartość zadania 57 700,00 zł,z czego wysokość dotacji z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze wynosi 50 000,00 zł
wstecz
Najnowsza galeria zdjęć