Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Program „Ekopracownia” - problem zagrożenia oraz ochrony ryb w Polsce i na świecie

W ramach realizacji projektu ekopracownia uczniowie klas szóstych mieli za
zadanie zapoznania się problem zagrożenia oraz ochrony ryb w Polsce i na świecie.
W trakcie wykonywania zadań interaktywnych na tabletach zdobili informację o różnych gatunkach ryb i ich siedliskach. W ćwiczeniach identyfikowali ryby na podstawie ich obrazów lub opisów, co pokazało ich zrozumienie tematu. Po projekcji filmu „5 zagrożeń związanych z rybołówstwem - jak połów ryb wpływa na środowisko?” młodzież poznała sposoby ochrony ryb i zasadę zrównoważonego rybołówstwa.


W dobie globalnego wykorzystywania wód wiele gatunków ryb jest obecnie
zagrożonych przez działalność człowieka przez zanieczyszczenie środowiska, nadmierne połowy czy zmiany klimatu. Dlatego należy podejmować działania na rzecz ochrony ryb i zrównoważonego rybołówstwa oraz edukowanie społeczeństwa o znaczeniu ryb.
Dwóch uczniów Adam P. i Gracjan M. aktywnie uczestniczyli w dyskusji,
dzieląc się swoimi spostrzeżeniami na temat różnych gatunków ryb, ich środowisk życia i unikalnych cech.
Zadanie realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego wsparcia Edukacji Ekologicznej, wartość zadania 57 700,00 zł,z czego wysokość dotacji z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze wynosi 50 000,00 zł
wstecz