Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024W roku 2024 obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Bezpieczny Internet dla wszystkich”.

Hasło to ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom sieci, bez względu na ich wiek, pochodzenie czy miejsce zamieszkania. Należy dążyć do tego, aby każdy mógł korzystać z Internetu bez obaw o swoje bezpieczeństwo i prywatność.

Aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w Internecie, należy podjąć szereg działań. Przede wszystkim, rodzice powinni zadbać o to, aby ich dzieci miały dostęp do Internetu tylko pod ich nadzorem. Należy również ustalić jasne i konkretne zasady dotyczące korzystania z Internetu i przestrzegania ich przez dzieci. Ponadto, rodzice powinni regularnie monitorować aktywność swoich dzieci w sieci i edukować je na temat bezpieczeństwa online. Warto również skorzystać z narzędzi do filtrowania treści, które pozwolą na ograniczenie dostępu do niewłaściwych stron internetowych. Wreszcie, rodzice powinni uczulać swoje dzieci na potencjalne zagrożenia w Internecie i uczyć je jak się przed nimi bronić.


Oto kilka sugestii dotyczących tego, jak można skutecznie edukować dzieci w zakresie bezpieczeństwa online

Rozmowy i otwarta komunikacja:

 • Zachęcajmy do otwartej rozmowy o korzystaniu z Internetu.
 • Słuchajmy ich opinii, obaw i doświadczeń online.
 • Ustalajmy zasady korzystania z Internetu i konsekwencje ich naruszenia.

Pokazujmy przykłady:
 • Udzielajmy pozytywnych przykładów korzystania z Internetu.
 • Omawiajmy przypadki rzeczywiste, w których dzieciom udało się uniknąć zagrożeń online

Uczmy o prywatności online:
 • Wyjaśniajmy znaczenie prywatności i informuj, które informacje są prywatne.
 • Zaznaczmy, że nie należy udostępniać danych osobowych na platformach społecznościowych bez zgody rodziców.


Filtry rodzicielskie i kontrola czasu ekranu:

 • Skorzystajmy z narzędzi, takich jak filtry rodzicielskie, aby kontrolować dostęp do nieodpowiednich treści.
 • Ustalajmy limit czasu, jaki dziecko może spędzać przed ekranem.

Nauczmy samokontroli:
 • Wyjaśniajmy, dlaczego ważne jest ograniczanie czasu spędzanego online.
 • Nauczmy je rozpoznawać sygnały ciała i emocje związane z długim czasem spędzonym w Internecie


Zapoznajmy z ryzykami online:

 • Omówmy zagrożenia, takie jak cyberprzemoc, hejting i niebezpieczne treści online.
 • Wytłumaczmy, jak reagować w sytuacjach niebezpiecznych, np. jak blokować i zgłaszać nieodpowiednie treści.


Bądźmy świadom nowych technologii:

 • Bądźmy na bieżąco z nowymi aplikacjami i technologiami, aby zrozumieć, jakie potencjalne zagrożenia mogą się pojawić.
 • Udzielajmy informacji na temat nowych trendów w świecie online.

Edukacja cyfrowa w szkole:

 • Wspierajmy inicjatywy edukacji cyfrowej w szkole, aby dzieci miały dostęp do kompleksowego programu nauczania online.
 • Współpracujmy z nauczycielami, aby promować bezpieczne praktyki w Internecie.

Monitorowanie aktywności online:
 • Regularnie sprawdzajmy, co dziecko robi online, zachęcając je do dzielenia się swoimi doświadczeniami i pytaniami.


Bezpieczne hasła i cyberhigiena:
 • Uczmy tworzenia silnych haseł i stosowania zasad cyberhigieny, takich jak nieklikanie w podejrzane linki czy nieotwieranie nieznanych załączników.


Pamiętajmy, że edukacja w zakresie bezpieczeństwa online jest procesem ciągłym. Ważne jest utrzymywanie otwartej i zaufanej komunikacji z dziećmi oraz dostosowywanie strategii edukacyjnych do dynamicznie zmieniającego się środowiska online

Materiały edukacyjne:

Poradniki i broszury – kliknij

Scenariusze zajęć – kliknij

Materiały multimedialne – kliknij

ZASOBY od NASK, który warto mieć i znać:

„ABC cyberbezpieczeństwaW poradniku znajduje się 157 ułożonych alfabetycznie definicji z obszarów cyberbezpieczeństwa, higieny cyfrowej, profilaktyki i wsparcia, a także obszerna bibliografia, z odnośnikami do ciekawych i pomocnych materiałów, które w bardziej szczegółowy sposób objaśniają omawiane zagadnienia. Sięgnijcie po i nie dajcie się złapać w internetowe pułapki!

Kodeksem Dobrych Praktyk w zakresie walki dezinformacją: kliknij

I.C.
wstecz
Najnowsza galeria zdjęć
Kalendarz wydarzeń
Luty 2024
Pn
Wt
Sr
Cz
Pi
So
Ni