Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Program Ekopracownia - Wspólne działanie dla czystego środowiska

W ramach programu Ekopracowania uczniowie klas 7b i 4a zaangażowali się w ważne przedsięwzięcie ekologiczne. Dzięki współpracy z Lasami Państwowymi w Sulechowie, młodzi ekolodzy wyruszyli na misję posprzątania okolicznych terenów leśnych, ucząc się przy tym, jak istotna jest troska o środowisko naturalne.

Dnia 3 czerwca, grupa uczniów, pełnych zapału i energii, wyruszyła do wskazanego przez nadleśnictwo miejsca. Wyposażeni w niezbędne materiały do sprzątania, udostępnione przez Gminę Sulechów, młodzi uczestnicy rozpoczęli akcję oczyszczania wyznaczonego terenu.


Wspólnie, pod czujnym okiem nauczycieli oraz pani Anny Godlewskiej- Kiewlicz, starszym specjalistą SL ds. hodowli lasu i edukacji leśnej, uczniowie zbierali różnego rodzaju odpady – butelki, puszki, plastikowe opakowania i inne śmieci, które zalegały w lesie. Praca była wymagająca, ale zapał uczniów nie słabł ani na chwilę. Każdy kawałek zebranych odpadów to mały krok ku czystszemu i bardziej przyjaznemu środowisku. W trakcie zbierania śmieci Pani Godlewska-Kiewlicz przeprowadziła pogadankę na temat zasobów naszych lasów. Uczniowie dowiedzieli się, jak ogromny wpływ na naszą planetę mają nawet najmniejsze działania każdego z nas. Podkreślono, jak ważne jest, aby nie zaśmiecać otoczenia i dbać o przyrodę, która nas otacza.

Po intensywnej pracy przyszedł czas na mały piknik, który miał na celu podsumowanie akcji i wskazanie uczniom, jak istotna jest czystość i ład dla zapewnienia odpoczynku i relaksu. Uczniowie mieli okazję porównać dwa miejsca – jedno piękne, schludne, zielone, a drugie zaśmiecone i brzydkie, na wyschniętej ziemi. Ten kontrast wywarł na nich duże wrażenie, pokazując, jak wielką różnicę może zrobić nasze podejście do ochrony środowiska.


Uczniowie wrócili do szkoły z poczuciem dobrze wykonanej pracy i świadomością, że każdy z nas może przyczynić się do ochrony naszej planety. Tego rodzaju inicjatywy są nie tylko okazją do bezpośredniego działania na rzecz środowiska, ale także ważnym elementem edukacyjnym, kształtującym proekologiczne postawy w młodym pokoleniu.

Cała akcja zakończyła się sukcesem dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników oraz wsparciu partnerów. Zgromadzone odpady zostały odpowiednio zutylizowane przez Nadleśnictwo Sulechów, co było kolejnym ważnym elementem działań proekologicznych.

Zadanie realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach Programu Regionalnego wsparcia Edukacji Ekologicznej, wartość zadania 57 700,00 zł, z czego wysokość dotacji z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze wynosi 50 000,00 zł
wstecz