Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Nabór 2020/2021
Wyniki rekrutacji do klas 1 - zobacz


Pilne uzupełnienie dokumentacji!

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2020/2021, przypominamy o pilnym złożeniu oświadczenia woli podjęcia nauki w szkole - szczegóły


Nabór uzupełniający do klasy o profilu pływackim - szczegóły

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Podania do szkoły należy składać w jak najszybszym terminie ale nie później niż do 31 marca 2020 r. Podania będą odbierane przy głównym wejściu do szkoły. Ze względu na trudną sytuację możliwe jest również zapisywanie dzieci telefonicznie pod numerem: 693852286.
Należy podać:
  1. imię i nazwisko dziecka
  2. adres zamieszkania
  3. numer telefonu
  4. wybrany rodzaj klasy (sportowa czy ogólna)

W związku z wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnej na mocy art. 154 ust. 6 Prawa Oświatowego zmieniamy harmonogram rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 2 w Sulechowie.
  • próby sprawnościowe do klasy sportowej odbędą się 17 kwietnia 2020 r.,
  • wyniki próby zostaną podane do 20 kwietnia 2020 r.,
  • weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły przez komisję rekrutacyjną odbędzie się od 21 do 23 kwietnia 2020 r.
  • listy uczniów zostaną podane do publicznej wiadomości 24 kwietnia 2020 r.
  • potwierdzenie rodziców woli przyjęcia do szkoły należy złożyć od 24 do 28 kwietnia 2020 r.,
  • ostateczne listy zostaną obwieszczone 29 kwietnia 2020 r.

W miarę możliwości prosimy o ograniczenie wizyt w naszej szkole. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Ewa Łysień
Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulechów


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Klasy I


W ofercie szkoły jest także pierwsza klasa sportowa o profilu pływackim. Warunkiem przyjęcia do klasy jest dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem od lekarza

wniosek - język mniejszości (niemiecki)


orzeczenie lekarskie do klasy sportowej
Nabór do IV klasy sportowej o profilu trójbój nowoczesny szczegóły

wstecz