Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Rekrutacja - lista zakwalifikowanych do klas I


DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE, ŻE LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W SULECHOWIE
JEST DOSTĘPNA DO WGLĄDU NA HOLU SZKOŁY


UWAGA WAŻNE!!

DO 24 MARCA 2023R. NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY PISEMNE OŚWIADCZENIE WOLI (DRUK DOSTĘPNY W ZAKŁADCE REKRUTACJA, zobacz)
wstecz
Najnowsza galeria zdjęć