Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Klub tolerancji

19.03.2009

Informacje

TOLERANCJA [łac. tolerantia - wyrozumiałość, pobłażanie] jest to przyznawanie innym prawa do określonego postępowania. Oznacza też respektowanie cudzych poglądów, wierzeń, cudzego zachowania i stylu życia.
19.03.2009

Wyniki ankiety

W marcu 2006 roku przeprowadzona została wśród uczniów wszystkich klas gimnazjum ankieta, która miała na celu pokazanie problemów istniejących w naszej szkole
19.03.2009

Lekcje autorskie

Zrealizowane w roku szkolnym 2004/2005 lekcje podejmowały problematykę wychowania do tolerancji w dwóch aspektach: globalnym i lokalnym - w zależności od specyfiki poszczególnych przedmiotów, realizowanych treści programowych oraz problemów wychowawczych występujących na terenie szkoły.
19.03.2009

Regulamin

Klub Szkół Tolerancji powstał z inicjatywy i pod patronatem Pani Jolanty Kwaśniewskiej jako kontynuacja programu "Tęczowy Most". Zadaniem i nadrzędnym celem Klubu jest uczenie tolerancji i wdrażanie jej w życie młodych ludzi.
19.03.2009

Działaność Klubu

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU W ROKU 2008/2009 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU W ROKU 2007/2008 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU W ROKU 2006/2007 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU W ROKU 2005/2006 DZIAŁALNOŚĆ KLUBU W ROKU 2004/2005