Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Informacje

POTRZEBA PRZYCZYNĄ ROZWOJU


Istotą projektu „Potrzeba przyczyną rozwoju ” było przede wszystkim rozbudzenie w uczniach potrzeby aktywności, chęci rozwijania osobistych zainteresowań, uzdolnień i pasji oraz przełamywania własnych ograniczeń i trudności. Przed przystąpieniem do realizacji projektu umożliwiliśmy uczniom diagnozę ich uzdolnień i predyspozycji przeprowadzoną przez doradców zawodowych z wykorzystaniem testu Cembrowacza. Zajęcia były prowadzone w szkole metodą projektu, która pozwoliła nauczyć beneficjentów samodzielności w poszukiwaniu i przetwarzaniu informacji, kreatywności i umiejętności pracy zespołowej. Dla uczniów o duszy artystów zaproponowaliśmy udział w jednej z czterech grup warsztatowych: „Bawmy się w teatr”, „I Ty możesz zostać dziennikarzem”, „Twórcze pomysły” i „Słowik”. W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość obserwacji jednego dnia pracy przedstawiciela danego zawodu. Dla naukowców proponowaliśmy możliwość prowadzenia pracy badawczej z zakresu chemii, geografii lub historii, której przebieg sami zaplanowali. Zaproponowaliśmy zajęcia dla uczniów, którzy utracili wiarę w swoje możliwości lub się zagubili. Dla nich zostały uruchomione zajęcia „Szkolny Klub Statystyczny”, w ramach którego w skutek wprowadzenia interesujących badań, była przemycona wiedza matematyczna. Przez cały czas trwania projektu uczniowie Ci byli wspierani przez „Nauczyciela – przyjaciela”, który dyskretnie nadzorował ich postępy w nauce. Przy współpracy z Diecezjalnym Kołem Caritas rozpoczęła swoją działalność grupa wolontariuszy „Kto potrzebuje mojego serca, moich dłoni”. Wskazaliśmy uczniom pozytywne przykłady radzenia sobie z problemem i uczyliśmy ich, że czynienie dobra może sprawić.

wstecz