Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II
w Sulechowie
ul. 1 Maja 7 tel: 68 459 59 39 / 693 852 286

Warsztaty naukowe

19.03.2009

Szkolny klub statystyczny

W ramach działania "Szkolnego Klubu Statystycznego" prowadzonego przez Panią mgr Ewę Gromiec, uczniowie zrealizowali małe projekty: "Marnotrawstwo wody", "Jak wykorzystuję wolny czas" oraz "Dobrodziejstwo i szkodliwość Internetu".
19.03.2009

Jedź z nami

W ramach warsztatów ''Jedź z nami'' prowadzonych przez Panią mgr Małgorzatę Szwargę, uczniowie rozwijali kluczowe umiejętności w języku niemieckim. Opanowane słownictwo miało ułatwić rozwiązywanie typowych problemów komunikacyjnych na lotnisku, w sklepie czy hotelu.
19.03.2009

Sulechów - Miasto na styku wieków

Pierwszym etapem projektu "Sulechów - miasto na styku wieków" prowadzonym przez Panią Annę Józefowicz, będzie praca w archiwum, gdzie uczniowie zapoznają się z historią naszego miasta na podstawie tekstów źródłowych. Podczas spotkania z profesorem Wojciechem Strzyżewskim i Sulechowskim Towarzystwem Historycznym...
19.03.2009

Moja mała ojczyzna

Głównym celem projektu "Moja mała Ojczyzna" prowadzonym przez Panią mgr Katarzynę Fudalę, będzie przybliżenie uczniom znajomości własnego regionu i różnorodności środowiska naturalnego. Projekt zakłada studiowanie literatury i wiedzy dostępnej w Internecie, wycieczki dydaktyczne w miejsca wybrane przez...
19.03.2009

Chemia w praktyce

W ramach projektu "Chemia w praktyce" prowadzonych przez Panią mgr Elżbietę Nowacką, uczniowie opracują i wdrożą plan badań wody różnego pochodzenia. Wykorzystają dostępne źródła informacji (Internet, literatura) oraz wiadomości zdobyte podczas wycieczek dydaktycznych.
baner